0 %

บริษัท จีเนียส-ทรี จำกัด Build Your Organization By Imagination
 • วิดีโอล่าสุด
  บอกเล่าเรื่องราว บริษัท จีเนียส-ทรี จำกัด
 • HIPPO
  ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
บริการของเรา
ทุกบริการของเรา เราสร้างสรรค์ผลงานระดับมืออาชีพ
IT Outsourcing
Outsourcing

บริการ

 1. IT Outsource Services

 2. Helpdesk

 3. Call Center

 4. Data Center Operation

 5. Data Processing

 6. Network Operation

 7. Preventive Maintenance

 8. Application Implementation

 9. Site Preparation
บริการของเรา
สร้างสรรค์ผลงานระดับมืออาชีพ