0 %

บริษัท จีเนียส-ทรี จำกัด Build Your Organization By Imagination
  • วิดีโอล่าสุด
    บอกเล่าเรื่องราว บริษัท จีเนียส-ทรี จำกัด
  • HIPPO
    ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
บริการของเรา
ทุกบริการของเรา เราสร้างสรรค์ผลงานระดับมืออาชีพ
Enterprise
Software Development

JAVA - Netbeans RCP - OpenMQ - Glassfish - Eclipseling JPA - ZK - Spring, Primefaces - Java FX, Lucene

บริการ
ให้คำปรึกษาการจัดการ พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ ให้เหมาะสมกับองค์กรธุรกิจด้วยทีมงานที่ปรึกษาระดับมืออาชีพ ให้คำปรึกษา แก้ปัญหาทางด้านไอทีและธุรกิจ

ธุรกิจบริการ
การวิเคราะห์ ออกแบบและจัดทำโปรแกรมที่เหมาะสม จึงทำให้สามารถใช้ สามารถปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมได้ ตามการเติบ โตของธุรกิจ เนื่องจากวางแผนระบบไอทีให้กับเหมาะสมกับธุรกิจ เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กรและใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มความสามารถของโปรแกรม บริษัทเราเป็นผู้พัฒนาระบบเอง

บริการของเรา
สร้างสรรค์ผลงานระดับมืออาชีพ