0 %

บริษัท จีเนียส-ทรี จำกัด Build Your Organization By Imagination
 • วิดีโอล่าสุด
  บอกเล่าเรื่องราว บริษัท จีเนียส-ทรี จำกัด
 • HIPPO
  ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
เกี่ยวกับเรา
ประวิติความเป็นมาเกี่ยวกับ บริษัท จีเนียส-ทรี จำกัด

บริษัท จีเนียส-ทรี จำกัด
ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 14 สิงหาคม 2007 ด้วยความตั้งใจที่จะพัฒนาโปรแกรม ให้ได้มาตรฐานและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบซอฟต์แวร์ โดยให้คำปรึกษาระบบต่างๆ ภายในองค์กร และวางแผนการลงทุน แบบครบวงจร นำไอทีมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้องค์กรได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกับองค์กรหรือธุรกิจ ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ ให้กับองค์กรเป็นหลัก เพื่อให้องค์กรได้ใช้ซอฟแวร์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 • พัฒนาซอฟต์แวร์และเป็นที่ปรึกษา ระบบซอฟต์แวร์ การวางแผนด้านการลงทุน กับเทคโนโลยี ให้คำปรึกษา แก้ปัญหาทางด้านไอทีเพื่อตอบสนองความต้องการด้าน IT ที่มีคุณภาพ แบบครบวงจร
 • เพื่อให้องค์กร ได้ใช้เทคโนโลยี เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • ผลิตและพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพ เทียบเท่ามาตรฐานสากล เพื่อตอบสนอง ความพอใจของผู้ใช้เป็นสำคัญ
 • ให้คำปรึกษาการจัดการ พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ ให้เหมาะสมกับองค์กรธุรกิจ ด้วยทีมงานที่ปรึก ษาระดับมืออาชีพ
 • การวิเคราะห์ ออกแบบและจัดทำโปรแกรม ที่เหมาะสม จึงทำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มความสามารถของโปรแกรม
 • สามารถปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมได้ตามการเติบโตของธุรกิจ เนื่องจากบริษัทเราเป็นผู้พัฒนา ระบบเอง
 • วางแผนระบบไอทีให้กับเหมาะสมกับธุรกิจ เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กร
 • ให้คำปรึกษา แก้ปัญหาทางด้านไอทีและธุรกิจ

 

วิสัยทัศน์ Mission
พัฒนาซอฟต์แวร์และเป็นที่ปรึกษา ระบบซอฟต์แวร์ การวางแผนด้านการลงทุน กับเทคโนโลยี ให้คำปรึก ษา แก้ปัญหาทางด้านไอทีเพื่อตอบสนองความต้องการด้าน IT ที่มีคุณภาพ แบบครบวงจร เพื่อให้องค์กร ได้ใช้เทคโนโลยี เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

พันธกิจ Vision
ผลิตและพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพ เทียบเท่ามาตรฐานสากล เพื่อตอบสนอง ความพอใจของผู้ใช้เป็นสำคัญ

 

ธุรกิจบริการ Business Services

 • บริการปรึกษาระบบซอฟต์แวร์
 • บริการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์
 • บริการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
บริการของเรา
สร้างสรรค์ผลงานระดับมืออาชีพ